• Green deals

  De mensen van TurnBright hebben veel ervaring met het ontwikkelen en afsluiten van green deals, waarmee overheden lokale deelname en/of eigendom regelt, zoals bij de bouw van windmolens rond de A16, de bedrijventerreinen in Tilburg en voor de zorginstellingen in Hart van Brabant.

  broken image

  A16

  In het project Energie A16 hebben de provincie en de gemeenten een green deal gesloten met de ontwikkelaars van 28 windmolens in het gebied rond de A16, drie energiestichtingen en andere stakeholders.

   

  In de green deal is de lokale participatie gewaarborgd met drie hoofdafspraken:

  • 25% lokaal eigendom in elk windproject
  • afdracht van € 0,50 per opgewekte MWh
  • afdracht legeskostenverschil gemeenten-provincie

   

  broken image

  Bedrijventerreinen

  In Hart van Brabant zijn een aantal green deals voor bedrijventerreinen opgezet en begeleid. Zo hebben in Tilburg zeven Brabantse partijen een Green Deal ondertekend voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg.

   

  De focus lag op energietransitie bij individuele bedrijven. Maar daarnaast is ook gewerkt aan collectieve energieopwekking, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatieve maatregelen tegen hittestress en wateroverlast.

   

  Het verbreden van de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van bestaande bedrijventerreinen is in Brabant nog niet eerder op deze schaal- en detailniveau aangepakt. Dit maakt dit project interessant voor kennisoverdracht en als voorbeeldproject voor verbreding van duurzaamheidsdoelstellingen op andere bestaande bedrijventerreinen.

   

  De Vitaal bedrijfsverenigingen Kraaiven en Vossenberg, Gemeente Tilburg, Omgevingsdienst OMWB, Provincie Noord-Brabant, BOM Renewable Energy en Stichting MOED maken deel uit van de green deal.

  broken image

  Zorg

  Op 30 november 2017 komen dertien zorginstellingen en negen gemeenten uit Hart van Brabant, het Milieuplatform Zorgsector, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Stichting MOED samen om de Green Deal Gezonheidssector Regio Hart van Brabant te ondertekenen. Op 6 juni 2018 sluit ook Residentie Molenwijck zich aan.

   

  Dit blijkt de aftrap van een duurzamere bedrijfsvoering in de zorg. Het doel van de Green Deal is om de milieuprestaties van de zorginstellingen te verbeteren door energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan, te kijken naar voedselverspilling en de vervoersbewegingen van personeel. Concreet betekent dit dat de zorginstellingen binnen drie jaar na ondertekening van de Green Deal minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg moeten behalen.

   

  In drie jaar is er veel gebeurd en zijn er door de zorginstellingen concrete stappen gezet richting een duurzamere bedrijfsvoering. De onderlinge samenwerking, de ondersteuning middels kennisdeling en methodiek en de verhouding met het bevoegd hebben hierbij zeer geholpen.

   

  Lees meer over de resultaten in de Eindrapportage Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant.