• Lokaal eigendom

  In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat energieprojecten voor 50% lokaal eigendom worden. En met de Clean Energy Package) (CEP) is er een Europese richtlijn die de weg bereidt voor lokale energie gemeenschappen. Hoewel veel gemeenten deze ambitie onderschrijven, lukt het vaak niet om dit te realiseren.

   

  Binnen het programma Sociale Innovatie in Energietransitie is de maatschappelijke tender ontwikkeld, dé manier om lokaal eigendom in planprocedures te borgen.

   

  De mensen van TurnBright hebben ruimte ervaring met het organiseren van lokaal eigendom, bijvoorbeeld bij de bouw van windmolens, zonneparken en collectieve warmteprojecten.

  Enkele voorbeelden:

  broken image

  A16

  25% van de 28 windmolens langs de A16 komen in lokaal eigendom. In samenwerking met de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert, de provincie Brabant, wijk-en dorpsraden, lokale stichtingen, het Energiefonds Brabant en verschillende ontwikkelaars is dit project uitgewerkt.

  Meer informatie op de website van Energie A16.

  broken image

  Fabriekskwartier

  In Tilburg wordt een nieuwe duurzame wijk gebouwd, het Fabriekskwartier. Hierbij is voor en met de toekomstige bewoners een collectief (warmte)systeem ontwikkeld dat gevoed wordt met warmte uit het water van de Piushaven.

   

  Samen met de gemeente, de projectontwikkelaar en Rebel Group is een kostprijs+ model ontwikkeld, waardoor per huishouden zeshonderd euro per jaar op hun warmterekening wordt bespaard ten op zichtte van de ACM-tarieven. Het warmtesysteem wordt daarbij collectief eigendom van de bewoners die een marktpartij inschakelen voor beheer, onderhoud en warmtelevering.