• Onze keuzes

  Eerlijkheid is onze leidraad. Een transitie is eerlijk als deze in het belang is van mensen en iedereen in staat is mee te doen. Om dit te bereiken maken wij de volgende keuzes:

  broken image

  Visie

  Wij werken aan eerlijke transities. De basis hiervoor is vertrouwen: in onze klanten en in elkaars mogelijkheden. Wij baseren ons op wetenschappelijke inzichten. Wij nemen de regie in processen en programma's. En scheppen graag duidelijkheid waar die ontbreekt. Zo werkt TurnBright.

  broken image

  Kansen

  Wij zien kansen voor de inwoners. Voor eerlijke transities is een sterke rol weggelegd voor een krachtige, regie-nemende overheden, die de toegang tot de energietransitie borgt voor iedereen. Zo ontstaan kansen voor inwoners om gezamenlijk in hun eigen te voorzien, bijvoorbeeld met lokale energiegemeenschappen.

  broken image

  Wetenschap

  Wij maken gebruik van wetenschappelijke inzichten. Gedragswetenschappers vertellen ons dat mensen niet automatisch ‘aan’ gaan op duurzaamheid, statusgevoelig zijn, niet rationeel denken of handelen en het liefst stapje voor stapje vooruit gaan. Daar tegenover staan inzichten uit de bestuurskunde over besluitvorming en hoe politiek en bestuur werken. Al deze inzichten samen zijn nodig om een goed beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden om een nieuw energiesysteem te maken.

  broken image

  Vertrouwen

  Wij werken samen op basis van vertrouwen: dat is de basis voor een goede samenwerking met onze klanten, dienstverleners en met elkaar als collega’s. De som is meer dan het geheel der delen.

  We werken aan de beste oplossingen voor de uitdagingen in de praktijk. Door een breedte aan competenties, ervaringen en perspectieven komen we snel tot resultaten.

  broken image

  Regie

  Wij regisseren processen en managen programma’s.

  Als de opgave nog ongestructureerd is, de belangen uiteenlopen of er onenigheid is over de feiten en waarden, dan bieden we procesregie of procesmanagement. Als er al meer duidelijkheid is bieden we programma- of opgavemanagement.

  broken image

  Klimaatneutraal

  Wij werken klimaatneutraal. Wij compenseren de klimaatimpact van onze bedrijfsvoering met bijdragen aan Trees for all en Land van ons.