• Procesregie

  De mensen van TurnBright hebben ruime ervaring met procesregie op (regionale) vraagstukken in de energietransitie.

  broken image

  RES Brabant

  Nederland is opgedeeld in dertig energieregio’s: de RES-regio’s. Vier ervan liggen in Brabant. Zij maken elk een eigen Regionale Energiestrategie (RES) om invulling te geven aan het Klimaatakkoord. Bij deze invulling is maatschappelijk draagvlak van belang en worden inwoners, bedrijfsleven en belangenorganisaties betrokken.

   

  In de RES worden keuzes gemaakt voor het opwekken van duurzame elektriciteit, het besparen van energie en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

   

  Het is een serieuze uitdaging om alle partijen en belangen mee te wegen. Hiervoor heeft de provincie Noord-Brabant Friso van Abbema (TurnBright) aangewezen als externe procesmanager. Namens de provincie keek hij hoe de vier Brabantse RES’en onderling op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat de plannen uitvoerbaar zijn, zo goed mogelijk passen binnen het energiesysteem en rekening houden met de inwoners van de regio's.

  broken image

  Leidse regio

  Voorschoten, Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest en Zoeterwoude werken samen aan een duurzaam open, regionaal energiesysteem. Zo kunnen de gemeenten gezamenlijk een hogere en snellere reductie van broeikasgassen bereiken dan ieder voor zich.

   

  Gestart wordt met de warmtetransitie. De Leidse regio wil woningen verwarmen met duurzame alternatieven voor aardgas via een open regionaal warmtenet. Dit is een systeem waarin meerdere warmtebronnen en -leveranciers actief zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar restwarmte, aardwarmte (duurzame warmte uit de ondergrond) en lokale initiatieven. Door in te zetten op meerdere bronnen zorgen ze voor robuust energiesysteem, dat niet afhankelijk is van één bron.

   

  Uitgangspunten zijn betaalbaarheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en duurzaamheid voor de afnemers. Vanuit een regierol zorgen de gemeenten voor verbinding tussen partijen. Zij nemen initiatief en zorgen voor een robuuste organisatie en toezicht op deze publieke waarden. Daarbij wordt veel ruimte gemaakt om vanuit de buurt of wijk actief mee te doen en te denken.