Visie

De planeet staat onder druk (bosbranden, overstromingen). De meest kwetsbare mensen worden het eerst geraakt door de gevolgen van klimaatverandering. De biodiversiteit neemt in schrikbarend tempo af. En tegelijk is het draagvlak om andere keuzes te maken in Nederland nog heel beperkt. Dat komt omdat we nog niet voldoende inzetten op ‘eerlijke transities’. 

Het is tijd voor een andere aanpak. Een aanpak waarin ‘eerlijke transities realiseren’ de route is. Tijd voor een verandering door helderheid te brengen en positieve keuzes te maken, die uitlegbaar zijn naar de volgende generaties (kinderen en kleinkinderen). Daarom is onze boodschap ‘turn bright’. 

Eerlijke transities vragen om meer dan advies - voor realiseren zijn collectieve inspanningen nodig. Een overheid die krachtig het voortouw neemt. Daarom hebben wij het over regie op transities gericht op publieke belangen van de volgende generaties.  

E-mailen
Bellen
LinkedIn